Tuesday

Tuesday (engleski jezik)Uredi

izgovor: poslušaj
prijevod:

  1. utorak


napomene: vidi i: Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday