Thursday

Thursday (engleski jezik)Uredi

izgovor: poslušaj
prijevod:

  1. četvrtak


napomene: vidi i: Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday