Inoslav BeškerUredi

Rođen u Zagrebu 30.1.1950. Maturirao u splitskoj Klasičnoj gimnaziji, diplomirao novinarstvo u Zagrebu, doktorirao poredbenu slavistiku u Milanu. Živi u Rimu. Dopisnik Vjesnikovih izdanja (1989-2000) i Jutarnjeg lista (2000 do danas). Naslovni redoviti profesor kroatistike na Sveučilištu u Splitu, a novinarstva i komunikologije na Sveučilištu u Dubrovniku. Dobitnik nagrade HND za životno djelo i priznanja HND za novinara godine.