ه (arapski jezik)Uredi

 

izgovor:
prijevod:
slovo

  1. Dvadeset i šesto slovo arapske abecede (iza ن, ispred و).


etimologija:
napomene:

ه (perzijski jezik)Uredi

izgovor:
prijevod:
slovo

  1. Trideset i prvo slovo perzijske abecede (iza و, ispred ی).


etimologija:
napomene: