prvotan

prvotan (ž -tna, s -tno) prid [G -tna, odr prvotnī, G -ōga, -ōg]

  1. koji je bio u početku razvoja; izvoran, pradavni, iskonski: ~tni život, ~tna zajednica
  2. prvi, početan, polazan: ~ plan, ~tna inačica teksta
Ovaj članak nije uređen u skladu sa standardima Wječnika. Članak zahtijeva doradbu: uređivanje stranice prema dogovorenim predlošcima, stavljanje wikipoveznica, stilsko uređenje teksta ili prijevod nekih riječi.

Pomozite Wječniku i uredite ga, te potom uklonite ovaj predložak. Hvala!

sinonimi:
antonimi:
primjeri:
srodne riječi:
sintagma:
frazeologija:
etimologija:
napomene:

prijevodi:Uredi