a (hrvatski jezik) uredi

 
slovo A

izgovor:
definicija:

(1.1) glas
(2.1) slovo Prvo slovo hrvatske abecede.

veznik

(3.1) Suprotni veznik.
(3.2) Sastavni veznik.
(3.3) Sastavni veznik pri nabrajanju.
(3.4) Sastavni veznik za pojačavanje.

sinonimi:
antonimi:
primjeri:
srodne riječi:
sintagma:
frazeologija:
etimologija:
napomene:

prijevodi: uredi

izvori: uredi

sestrinski projekti: uredi

a (engleski jezik) uredi

izgovor: poslušajte (na američkom engleskom)
prijevod:

  1. slovo Prvo slovo engleske abecede.
  2. pridjev ne prevodi se pri prevođenju na hrvatski jezik; neki, jedan
  3. (neodređeni član) -

sinonimi: an
antonimi:
primjeri:

  1. She is a doctor


srodne riječi:
sintagma:
frazeologija:
etimologija:
napomene:

a (francuski jezik) uredi

izgovor:
prijevod:

  1. prvo slovo francuske abecede i prvi od samoglasnika. Izgovara se na tri različita načina: dug i dubok u riječi pâte, uzlazan i kratak u riječi glace. Treći način izgovaranja je u riječima poput coupable kad je uzlazan i dug. U nekim riječima uopće se ne izgovara, primjerice u août, Sâone , toast . Kad se "A" združuje sa samoglasnikom koji ga slijedi, i kad čini dio jednog diftonga ili nazalnog samoglasnika, njegov vlastiti zvuk nestaje ili se preoblikuje. "A" ne dobiva duboki naglasak l'accent grave " ` " u slovu à osim u slučaju kad vrši ulogu prepozicije. Općenito, dugosilazni akcent, l'accent circonflexe "^" stavljen nad jedno "a" - â - jest jedan etimologijski znak koji zauzima mjesto jednog slova od kojeg je taj samoglasnik bio izravno slijeđen a koji je s vremenom nestao, kao âge od aage, pâtre od pastre, qu'il allât od qu'il allast. Dakle, taj akcent samo pokazuje da "A" treba ostati dubokog zvuka (grave).

sinonimi:
antonimi:
primjeri:
srodne riječi:
sintagma:
frazeologija:
etimologija:
napomene: