Pozivam se zainteresirane da sudjeluju tako što će osnovne hrvatske riječi kopirati u abecedarij "hrvatsko-bretonski" i dodati bretonsku inačicu. --poisson 19:11, 19. rujna 2005. (UTC)poisson.