បងប្រុស

បងប្រុស (kmerski jezik)Uredi

izgovor:
prijevod:
imenica

(1.1) brat

sinonimi:

(1.1) ប្អូនប្រុស


antonimi:
primjeri:
srodne riječi:
sintagma:
frazeologija:
etimologija:
napomene: