കരണ്ടി

കരണ്ടി (malajalam jezik) uredi

izgovor:
prijevod:
imenica, opća

(1.1) žlica

sinonimi:

(1.1) സ്പൂണ്‍, തവി