హైడ్రోజన్

హైడ్రోజన్ (telugu jezik)Uredi

izgovor:
prijevod:
imenica, opća

(1.1) vodik

sinonimi:

(1.1) ఉదజని