ఫుట్‌బాల్

ఫుట్‌బాల్ (telugu jezik)Uredi

izgovor:
prijevod:
imenica

(1.1) nogomet

sinonimi: కాల్బంతి
antonimi:
primjeri:
srodne riječi:
sintagma:
frazeologija:
etimologija:
napomene: