నామవాచకము

నామవాచకము (telugu jezik)Uredi

izgovor: nAmavAchakamu
prijevod:
imenica

(1.1) imenica

sinonimi: