తండ్రి

తండ్రి (telugu jezik)Uredi

izgovor:
prijevod:
imenica

(1.1) otac

sinonimi:

(1.1) నాన్న


antonimi:
primjeri:
srodne riječi:
sintagma:
frazeologija:
etimologija:
napomene: