జాబు

జాబు (telugu jezik)Uredi

izgovor:
prijevod:
imenica

(1.1) pismo

sinonimi: లేఖ, ఉత్తరము
etimologija:
napomene: