గుడ్డు యొక్క పచ్చసొన

గుడ్డు యొక్క పచ్చసొన (telugu jezik)Uredi

izgovor:
prijevod:
imenica

(1.1) žumanjak

sinonimi:
antonimi:
primjeri:
srodne riječi:
sintagma:
frazeologija:
etimologija:
napomene: