வெள்ளீயம்

வெள்ளீயம் (tamilski jezik)Uredi

izgovor:
prijevod:
imenica, opća

(1.1) kositar

sinonimi:

(1.1) தகரம்