கூடைப்பந்தாட்டம்

கூடைப்பந்தாட்டம் (tamilski jezik)Uredi

izgovor:
prijevod:
imenica

(1.1) košarka

sinonimi:
antonimi:
primjeri:
srodne riječi:
sintagma:
frazeologija:
etimologija:
napomene: