கஜாக்ஸ்தான்

கஜாக்ஸ்தான் (tamilski jezik)Uredi

 
(1.1) கஜாக்ஸ்தான்

izgovor:
prijevod:

(1.1) kajākstān

imenica, vlastita

(1.1) Kazahstan