ق (arapski jezik)Uredi

 
ق

izgovor:
prijevod:
slovo

  1. Dvadeset i prvo slovo arapske abecede (iza ف, ispred ك).


etimologija:
napomene:

ق (perzijski jezik)Uredi

izgovor:
prijevod:
slovo

  1. Dvadeset i četvrto slovo perzijske abecede (iza ف, ispred ک).


etimologija:
napomene: