ب (arapski jezik)Uredi

 

izgovor:
definicija:
slovo

  1. Drugo slovo arapske abecede (iza ا, ispred ت).


etimologija:
napomene:

ب (perzijski jezik)Uredi

izgovor:
definicija:
slovo

  1. Drugo slovo perzijske abecede (iza ا/آ, ispred پ).


etimologija:
napomene: